Tandvårdsstödet


Alla som är bosatta i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år.

Tandvårdsstödet har tre delar:
Allmänt tandvårdsbidrag
Varje år, den första juli utgår ett allmänt tandvårdsbidrag beroende på ålder. Bidraget kan sparas i upp till två år och bidraget dras automatiskt av när du betalar din behandling. Bidraget är 300 kronor per år om du är 20-29 år, eller 75 år och äldre. Är du mellan 30 och 74 år får du 150 kronor per år. Läs mer här.
Särskilt tandvårdsbidrag
Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget, som uppgår till 600 kronor per år. Läs mer här.
Högkostnadsskydd
Vid större behandlingar som överskrider 3,000 kronor under en tolvmånadersperiod träder högkostnadsskyddet in. Då betalar du som patient 50 procent av kostnaderna upp till 15,000 kronor och därefter endast 15 procent av kostnaden. Denna avräkning sker automatiskt och är inget du behöver hålla ordning på. Läs mer här.