Uppdaterade riktlinjer, policy pga. Coronasmittan fr.o.m.

Måndagen 01/06 2020

Klinikansvarig: Tandläkare Yavuz Tasci
Vi ska fortsätta bedriva god tandvård förenat med vetenskap och beprövad erfarenhet och följa riktlinjerna från Socialstyrelsen och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi är fortsatt väldigt måna om att kunna utöva vår yrkeskompetens på ett säkert och professionellt sätt för både vårt och våra patienters bästa.

Information skall uppdateras kontinuerligt efter rådande situationen.

* Vi hälsar inte via handslag tills vidare
* I väntrummet, ser vi helst endast den patient som har behandlingstid vänta - ej övriga vänner släktingar. Tidningar tas bort.
* Avbokning med kort varsel pga sjukdom debiteras inte
* Som vanligt följer vi våra strikta hygienregler!

Patienter utan symtom behandlas i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Patienter med symtom betraktas som smittbärare- luftvägs- eller influensasymtom
(feber, hosta, halsont, muskelvärk etc.), även med lindriga besvär - skall avstå från all behandling i nuläget. Invänta att symptom avklingar helt, avvakta därefter minst 3 dagar - därefter behandling som vanligt.

För övriga riskgrupper listad nedan gäller strikta restriktioner för behandling.
Om behovet av tandvård bedöms som nödvändig (akut dränage vid risk för infektionsspridning eller mycket svår smärta som hållit i trots smärtlindring) ska patienten kontakta
klinikansvarig per telefon). Beslut om behandling tas av klinikansvarig i samråd med rådande rekommendationer.
  • Äldre patienter med underliggande sjukdomar såsom
  • Lungsjukdom t ex Astma, KOL
  • Hjärt- och kärlsjuka
  • Obehandlad högt blodtryck
  • Pågående cancerbehandling
  • Svårinställd diabetes

Vidare åtgärder

Frikostig smärtlindring
Liberal bedömning / utvidgad indikation för antibiotika

Frågor i receptionen
Patienter som kontaktar kliniken och vill boka tid bör
bedömas enligt nedan innan tid bokas.

* Har Du några besvär med hosta eller snuva (förkylning-
eller influensasymtom)?

* Är någon i Ditt hem eller som Du umgås med dagligen
förkyld / influensa?


Våra tjänster

När du är kund hos oss har vi en gemensam strävan efter att hålla dina tänder friska. Vi jobbar långsiktigt för att du inte ska få en försämring av munhälsan. Men om det händer så kan det vara tryggt att veta att vi erbjuder alla slags behandlingar, från rutinundersökningar till implantat. Vi har även ett gott lokalt samarbete med specialister om det skulle behövas.